9. szám. 2022. június. 11. vegyes témák

 

 

A tudomány boszorkánykonyhájában

(Az Amerikai Tudományos Akadémia idei tanácskozásának fő témái)

Az AAAS (American Association for the Advancement of Science) az idén a robotok jövőjét, az agyi organoidok és neuron transzplantációk témáját, a memória intergenerációs kiterjesztését, a litium kémiai szűrővel való előállításának ötletét és a tanúk emlékezetének megbízhatóságát tárgyalta meg. Az ismertetés az Economist 2022. február 26-i beszámolóján alapul. (KK)

Az AAAS idei fő témái
 

 

David Deutsch oxfordi fizikus, a kvantumkompjúter szellemi atyja. Úgy véli, hogy a 18. századi felvilágosodással az emberi tudás soha véget nem érő robbanása kezdődött el, és ha lemondunk a haladásról, az biztos út a hanyatláshoz. Ez ellentétes azzal a széleskörűen vallott felfogással (lásd pl. Martin Rees nézeteit), hogy a műszaki fejlődés civilizációnk pusztulásához fog vezetni, és bizonyára voltak már más civilizációk is az Univerzumban, melyek a műszaki haladásnak estek áldozatul.

(interjú a Spiegel 2022. ápr. 2-i számában)

Kiss Károly ismertetése:
Feltétlen hit a haladásban.pdf

 

A kapitalizmus ereje – a stakeholder kapitalizmus dícsérete

A Black Rock a világ legnagyobb vagyonkezelő és befektetési társasága, sokak szemében maga az ördög vagy a háttérhatalom. Larry Fink a társaság elnök vezérigazgatója. Levele azokhoz a vállalati vezetőköz szól, melyeknél a Black Rock – részvényvásárlás formájában – elhelyezi a társaság tőkéjét. Fink a „stakeholder” kapitalizmust dicsőíti; a kapitalizmusnak azt a jellegzetességét, amikor egy vállalat stratégiájának kialakításában az összes érdekelt fél (adott esetben az összes részvényes) részt vesz.

A levél önmagáért beszél, de két dolgot érdemes kiemelnünk, illetve megjegyeznünk:
1. Fink hangsúlyosan felhívja a vállalatvezetők figyelmét arra, hogy legfontosabb globális feladatunk a klímaváltozás elleni harc, és fontos, hogy ebben ők is részt vegyenek, mert ezáltal egyformán szolgálják a közjót és részvényeseik érdekeit.
2. Érdekes látnunk, hogy miközben Németországban és Ausztriában a Mitbestimmung ad intézményi lehetőséget az alkalmazottaknak és dolgozóknak, hogy beleszólhassanak munkahelyük, vállalatuk ügyeibe, Fink hasonló funkciót tulajdonít a stakeholder kapitalizmusnak. (A stakeholderek adott esetben a vállalati részvények tulajdonosai, de Amerikában ez összeasonlíthatatlanul szélesebb kört jelent mint Európában, ugyanis kötelező társadalombiztosítás híján az amerikaiak nyugdíjmegtakarításaikat befektetési alapoknál helyezik el.)

A kapitalizmus ereje.pdf

(A levél ajánlója Csíkvári F. András, a fordítást DeepL Translatorral készítette )

 

Az IPCC idei április jelentése nagyon borús képet fest a klímapolitikáról. Ha igaz az, hogy a klímaváltozás okai alapvetően antropogén jellegűek – márpedig a klímatudósok döntő része ezt vallja – akkor szörnyű jövő vár az utódainkra:

“Az első Angyal azért trombitála, és lőn kő eső, és tűz vérrel elegy, és vetteténec az földre, és az élő fáknac harmad réße meg ége, és minden zöldellő fű meg ßárada.” (Ianosnac Ielenese VIII/7.)

Koch Anna ismertetése: Az IPCC 2022 áprilisi jelentese.pdf

 

Bankok trónfosztása

Az információtechnológia (IT) feleslegessé tesz egy sor tevékenységet. Úgy tűnik, hogy most a kereskedelmi bankokon a sor. De lehetséges-e kapitalizmus bankok nélkül?
Kiss Károly tanulmánya (megjelent a Valóság 2022. áprilisi számában)
Bankok trónfosztása. Digitális forradalom a pénzügyekben.pdf

 

"Közgazdászként roppant érdekes szembesülni azzal, hogy bár a politikai jobb- és baloldal mennyire gyűlölik egymást, ha gazdaságpolitikáról van szó, folyamatosan Keynes köpönyegébe bújnak vissza."
Fellner Ákos írása
Keynes_köpönyegében.pdf