7. szám. 2022. február 28.

A légszennyezés egészségi hatásai. Az OECD 2020-as Health at a Glance: Europe 2020 c. jelentését Botos Katalin ismerteti.

A Covid-járvány hatásait a légszennyezettség súlyosbítja. Mutatói Kelet-Közép Európában magasabbak, mint Nyugat-Európában. Ez az alacsonyabb gazdasági fejlettségi szintre vezethető vissza és összefügg a fosszilis energiák nagyobb arányú felhasználásával.

A légszennyezés egészségi hatásai.pdf


Sültbolondok világképe

A felelőtlen okoskodók, önjelölt világmagyarázók, sültbolondok korát éljük. Világvégét, gazdasági összeomlást, tőzsdekrachot jósolnak. Olyanok, akiknek halvány fogalmuk sincs arról, hogyan működik a világgazdaság, micsoda erők feszülnek egymásnak, miközben együttműködnek és kölcsönösen kiegészítik egymást, hányféle érdek ütközik össze és hogyan oldódnak meg a szembenállások; akik még hallomásból sem ismerik, hogy mik azok a derivatívák, vagy future business, és nem tudnak különbséget tenni kötvény és részvény között.
Évtizedekig dolgoztam környezetvédőkkel. Nem sikerült kiverni a fejükből, hogy a világ összes baját a kamat okozza. Mert valamikor egy félművelt nyugati társuk hallott valamit Silvio Gesell természetes gazdasági rendjéről és szabad-pénz elméletéről. És olcsóbb egy könnyű, megtévesztő magyará­zatnak bedőlni, mint közgazdaságtant tanulni. A leegy­szerűsített, primitív világképek a vonzók.
Gary Gensler korábban az MIT neves professzora volt, szakterülete a digitális pénzügyek. Tavaly nevezték ki a SEC, az USA pénzügyi- és tőzsdefelügyeletének elnökévé. Panaszkodik, hogy az engedelmes hallgatók után most olyan, mintha a világ legnagyobb és legzajosabb óvodájába került volna. A pénzügyi világban vadnyugati állapotok uralkodnak. A helyzet szinte áttekinthetetlen és kezelhetetlen. A technológiai cégek platformjain is végezhetők bank- és pénzügyi műveletek, megjelentek a kriptovaluták, a pénzügyi appok tucatjai nyújtanak lehetőséget pénzügyi szolgáltatásokra. Vajon mit kellett volna tenni? – nem engedni be a digitális újításokat a pénzügyekbe? Fenntartani a hagyományos bankok és pénzügyi intézmények monopóliumát? Nem engedni meg az okostelefonokon végzett fizetést, vásárlást, bankolást? Holott az új megoldások kényelmesek és olcsók… Nem kellene gyártani okostelefonokat? Vagy már magát az internetet sem kellett volna kitalálni?
Az Economist legfrissebb, február 12-i számának címlapján egy meredek zuhanásba vivő hullámvasút látható: When the ride ends – What would happen, if the markets crashed? Ez a lap fő témája. Lefordítottam a vezércikket – és mellékelem. Bár az önjelölt világ­magyarázóknak szól, ők azok, akik garantáltan nem fogják elolvasni. De talán lesznek olyanok is, akik megértik, hogy a világ, a világgazdaság, a nemzetközi pénzügyek, a tőzsdék bonyolultabb dolgok annál, mintsem hogy néhány dúsgazdag, gátlástalan milliárdos zárt ajtók mögött olyan döntéseket hozzon, amikkel bedöntik a tőzsdéket, a világgazdaságot, megdrágítják az energiát, csak hogy vagyonukat tovább gyarapíthassák és szenvedéseket hozzanak a világra.
Ha vége a vágtának
Kiss Károly

Akik esetleg jobban el akarnának mélyülni a tőkés gazdaság működésének és a vele járó válságok jellegének a tanulmányozásában, szives figyelmükbe ajánlom az előző, 2008-2011-es válságról szóló elemzésemet:
A közgazdaságtan esendősége (és mihaszna válság idején)


Amikor a helikopterpénz az egyenlőtlenségeket növeli: A gazdaságba pumpált, az élénkítést célzó nagymennyiségű pénz nem éri el hatását, mert a Fed ezzel egyidőben emeli a kamatlábat.
Fellner Ákos kommentárja az amerikai gazdaság­politikáról.

 helikopterpenz.pdf

 


Metaverzumok - valótlan világok

A videójátékokból kifejlődő virtuális valóságok túllépik a játszadozás kereteit és lehetővé teszik, hogy avatárjainkkal, vagy akár önnön digitális kópiánkkal kiéljük megvalósulatlan vágyainkat, ösztöneinket. E technika a gazdaságban is felhasználható: vállalatok, berendezések digitális ikreit képezik le a virtuális világban és kísérleteket folytatnak velük. A tőzsdék, pénzügyi befektetők hatalmas üzleti lehetőségeket látnak e feltáruló új metaverzumokban.

Kiss Károly írása: Metaverzumok - valótlan világok"

 


Petőfi koszorúi

Petőfi születésének közelgő kétszázéves évfordulója kapcsán Botos Katalin költőnk nagy álmainak, a világszabadságnak, az egyenlőségnek és a testvériségnek a megvalósulását kéri számon korunkon.

Petőfi koszorúi

 

 


Az új német "család-modell"

Az új német kormány koalíciós megállapodásának visszatetsző fejezete a család intézményének újradefiniálása. Eszerint a család két vagy több ember „felelősség-közössége” lesz. Az embernek az a benyomása, mintha a ’68-as hippi-kommunák újraélesztése folyna. És ebben ráadásul a zöldek járnak az élen – más visszataszító elkép-zelésekkel együtt.

(A képen a német ’68-asok 1. számú Kommunája látható.)

Kiss Károly írása: Az új német "családmodell"

 


2021 környezetvédelmi győzelmei

Az év legjelentősebb eseménye a novemberi glasgow-i klímacsúcs volt. Nem hozta meg ugyan azt az áttörést, ami a globális klímaváltozás megállításához szükséges lenne, de nyitva hagyta a további előrehaladáshoz szükséges „kapukat”. (Lásd erről összefoglalónkat a december 17-i bejegyzések között.)

A most közzétett anyagban Koch Anna összegyűjtötte azokat a kisebb eredményeket, amelyeket a környezetvédők, vagy egy-egy környezettudatos kormány vagy vállalat az egyes országokban elértek. Ezek azt a reményt táplálják, hogy hosszú távon talán mégis csak sikerül elkerülni a globális katasztrófát.

2021 környezetvédelmi győzelmei


Global Trends: Paradox of Progress

A National Intelligence Council és a CIA prognózisa 2035-ig

E két szervezet ötévente készít hosszútávú prognózisokat, ez a hatodik. A jelen anyag már öt éve készült, de mivel 2035-ig szól, érdemes áttekintenünk. Valójában minden fontosabb megállapítása érvényes, azzal a kiegészítéssel, hogy az elemzés által kiemelt hét problémacsoport a járvány miatt még súlyosabbá válik. (2017 január, 158+77 old.)

Kiss Károly ismertetése: A CIA prognózisa 2035-ig

 


Jövőnk vagy végzetünk?

E rövid tanulmányban a mesterséges intelligencia három alapvető kérdését tárgyalom: (1) fölülmúlhatja-e az emberit, (2) uralkodhat-e fölöttünk és (3) veszélyezteti-e ember-mivoltunkat. Megjelent Az új női perspektíva című, most (2021 decemberében) indult folyóirat legelső számában.

 

 

Kiss Károly Jövőnk vagy végzetünk?

 


Woke-kapitalizmus: a kapitalizmus új arca?

(Alexander Grau, Der Spiegel 48/2021)

Újmarxista kísérlet az illiberális bal identitás­politikájának értelmezésére, amely végül zagyvaságba torkollik. (Azt állítja, hogy az utóbbi években lejátszódó ideológiai változások végősoron a tőkés termelés érdekeit szolgálják.) (kép: a Louis Vouitton new-yorki üzletházának bejárata)

Kiss Károly ismertetése: Woke_kapitalizmus.pdf