2023 Karácsonyi szám

 


2023 Karácsonyi szám


 

Milyen lesz a világ 2024-ben?

Milyennek látja a jövő évet az Economist, a világ vezető balliberális agyközpontja?

Amint a The Word Ahead 2024 c. mellékletet tartalmazó 2023. nov. 14-i Economist címlapján is láthatjuk, Trump sötét profilja árnyat vet a fél világra – valószínű megválasztását világméretű katasztrófának, és egyben a jövő év legfontosabb eseményének tartják. – Hát nem furcsa, hogy a világ vezető balliberális agyközpontja ennyire fél, sőt, retteg az amerikai nép demokratikus döntésétől? – E több mint 100 oldalas mellékletet négy téma köré csoportosítva ismertetem:

- Világgazdasági és világpolitikai fejlemények

- Az egyes térségek helyzete

- Átmenet egy karbonsemleges világba

- Mesterséges intelligencia, digitális forradalom.

(A MI kiemelését nem kell magyarázni; ugyanakkor más csúcstechnológiák –pl. a genetika, génsebészet – terén most nem várható ilyen, áttörés jellegű újdonságok születése.)

Kiss Károly: Milyen lesz a világ 2024-ben?.pdf

 

 

Botos Katalin: Elvesztett illúziók... Rendszerváltás, vagy rendszerváltozás?

Botos Kata a nemzetközi pénzügyek elismert szakértőjeként, banki tapasztalattal is rendelkező kutatóként csöppent az Antall-kormányba az MDF 1990-es választási győzelme után. Nemrég megjelent életrajzi kötetében olyan részletességgel ismerhetjük meg az első demokratikus kormány előtt álló gazdasági feladatokat, dilemmákat, hogy az még az akkori idők tanúinak is sok újdonsággal szolgál. (Én magam annak idején a szocialista gazdaságok kutatója voltam, a rendszerváltások gazdaságtanával különösen elmélyülten foglalkoztam, de mégis, csak most, 30 évvel később, az ő könyve nyomán világosodtam meg. – A kötetet az idei 6. számunkban ismertettük: https://utodaink-jovoje.hu/2023-6szam.php ) Képes összeállítása a rendszerváltás előtti időket, majd a kormányban töltött éveit eleveníti fel. (Kiss Károly)

Botos Kata: Elvesztett illúziók.pdf

 

Aczél Balázs: Mikor jó a kutatónak a mesterséges intelligencia?

Előadás a Pszichológia és mesterséges intelligencia: Új kihívások, új lehetőségek c. MTA konferencián, 2023. november 23-án, a Magyar Tudomány Ünnepén

Mi alapján lehet eldönteni, hogy a kutató, a hallgató használhatje-e a mesterséges intelligenciát? Milyen új készségek szükségesek ehhez? – A jövőben nem kell, hogy minden kutatást ember végezzen… Milyen szabályai vannak a „felelős” mesterséges-intelligencia-használatnak?

MTA-konferencia:

https://www.youtube.com/watch?v=kcGUtnAo7ys 1:23-tól kezdve

 

 

Botos Katalin: Európai gondok

Versenyképesség integrált monetáris és dez-integrált fiskális politika mellett?

Úgy tűnik, hogy Amerika felhagy eddigi piacgazdasági doktrínájával és elérkezett a szocialista gazdasághoz – legalább is, amolyan kínai módra... Hatalmas költségvetési összegekkel támogatja az egyes iparágakat. De mivel Európa – közös fiskális politika híján – nem képes versenyezni sem a kínai államkapitalizmussal, sem a változóban lévő amerikai gazdaságpolitikával – további térvesztés és lemaradás vár rá.

Botos Kata: Európai gondok.pdf

 

Utánközlés:

A világ egy klímaszkeptikus szemével

Lóránt Károly: A nagy felismerések kora (Magyar Hírlap, 2023. dec. 6.)

Már vagy harminc éve, amióta a nemzetközi tudós közösség és a nemzetközi szervezetek arra az álláspontra helyezkedtek, hogy van klímaváltozás és az antropogén jellegű, jelennek meg olyan vélemények, melyek ezt tagadják, és ennélfogva a klímapolitikai intézkedéseket is feleslegesnek, sőt, károsnak tartják.

A legcélszerűbb álláspont szerin-tem az, hogy elismerjük, a klímaváltozás antropogén jellege nem bizonyítható minden kétséget kizáróan, de mivel a bekövetkezése semmihez sem fogható tragikus következményekkel járna, úgy járunk el, mintha lenne, minden lehetséges módon védekezünk ellene. Ezt az álláspontot az is indokolja, hogy a klímavédelmi intézkedések döntően pozitívak, számtalan gazdasági és társadalmi haszonnal járnak… Folyóiratunk már többször foglalkozott ezzel a témával; lásd az Éghajlat és környezeti válság témakör 4. pontját: Vita a klímaszkeptikusokkal. (KK)

Lóránt Károly: A nagy felsimerések kora

 

Kommentálás: Megjegyzések OV svájci előadásához, melyet a Weltwoche ünnepségén tartott

Miniszterelnökünk beszédei igazi intellektuális csemegék: mind elemzései mélységét, mind iránymutatását, jövőbelátását tekintve. 2023. nov. 22-i előadásának témája: Európa elvesztette önrendelkezési képességét. Amit erről mondott, azzal alapvetően egyetértek. de két tekintetben fenntartásaim vannak.

Kiss Károly: OV svájci előadása.pdf

 

 

 

E számunk dala

Cliff Richard: Mistletoe and Wine