Szerkesztői bevezetés

Iskolás koromban, az ötvenes években a szülők gyermekeikkel kapcsolatos fő gondja az volt, hogy jó szakmát tanuljanak, amiből majd megélnek, vagy ha okosak, akkor hol tanuljanak tovább. Ma már a legtöbb szülőt az aggasztja, hogyan tudná visszahozni gyermekét a virtuális, digitális világból a valódiba. Aki pedig jól tájékozott, és a változásokra érzékeny, az azon töpreng, hogy vajon nem lesz-e a gyermekéből klímamenekült, vagy nem klímamenekültekkel kell-e majd együtt élnie, vagy nem veszi-e majd el a munkát tőle a mesterséges intelligencia és az algoritmusok.

A boldogság követelménye, hogy azt csinálhassuk, amihez értünk, amit szeretünk, hogy magunk és a közösségünk hasznára legyünk. De egy olyan világ képe sejlik fel, amikor mindnyájan eltartottak leszünk. Huxley ezt a jövőt ötszáz évvel későbbre jósolta, víziójában a munka és az értelmes tevékenység helyett a megelégedettséget az emberek drogokkal érik el. Az idő felgyorsult, meglehet, hogy ez már gyermekeink és unokáink problémája lesz.

Vezető informatikusok, Google-mérnökök azzal nyugtatnak, hogy az új „technológia” csupán egy hathatós eszköz, amilyen korábban a tűz volt, vagy később a villanyáram lett. Örüljünk, használjuk ki a lehetőségeit. Ez az új technológia azonban olyasmire képes, amit korábban el sem tudtunk volna képzelni: fejleszti önmagát, egyre nehezebb lesz kézben tartani, és egyre nehezebb lesz korlátozni, hogy ki tartsa kézben.

Erwin Schargaff osztrák-amerikai biokémikus azt mondta, hogy már a mikroszkóp feltalálása is megengedhetetlen felelőtlenség volt, amit csak tetézett a száz évvel ezelőtti behatolás az atommagba. Egy újabb száz év múltán egy újabb mag, a sejtmag feltörése által már isteni képességek birtokosai leszünk. A génszerkesztés további beláthatatlan gondokat okozhat, ember-mivoltunkkal játszadozunk. Ami most történik, azt egyesek a Homo sapiens saját maga önfelszámolása felé tett lépéseknek nevezik.

E weboldalt működtető tudósok és kutatók célja az, hogy rámutassanak a jövőt, utódaink jövőjét fenyegető veszélyekre; nem csak a bioszféra túlterhelése, a technológia, hanem a gazdasági és társadalmi fejlemények oldaláról is. Ugyanakkor kiutat is keresünk, ismertetjük a jó példákat, megoldásokat, lehetőségeket. A társadalmi-gazdasági folyamatok irányítása bonyolult dolog. A műszaki fejlődésben pedig nagyfokú determinizmus érvényesül, nehéz kézben tartani, befolyásolni, irányait megszabni. De nem lehetetlen; ennek szellemében működtetjük ezt a honlapot.

Szándékaink szerint az érdeklődő olvasónak abban nyújtunk segítséget, hogy a felmérhetetlenül rengeteg információt megszűrve, rendszerezve és értékelve adjuk közre, és tanácsokkal szolgálunk, hogyan lehet megfelelni a fenntarthatóság követelményeinek mindennapi életünk során.

Kiss Károly

Elsősorban a Csoport tagjainak írásait, elemzéseit közöljük, de átveszünk a szakirodalomban megjelent fontosabb könyveket, tanulmányokat is, és szívesen vesszük, ha kívülálló szakértők felajánlják ide vonatkozó írásaikat – akár utóközlésként is. Referenciákat is közlünk (címünk kk[kukac]utodaink-jovoje.hu).

 

 

 

Címlap
Cover
MottóCélunk,
feladatunk
PéldaképünkBevezetésA Csoport
tagjai
DalainkHirdetésekImpresszumFolyóirat-
számok
Témák